English | Español | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | 한국어 (韓國語), 조선말 (朝鮮語) | Tiếng Việt

Trung Tâm Tài Nguyên Quyền Sở Hữu Nhà Ở Washington
Chính Sách Quyền Riêng Tư

A. Trung Tâm Tài Nguyên Quyền Sở Hữu Nhà Ở Washington Tôn Trọng Quyền Riêng Tư

Trung Tâm Tài Nguyên Quyền Sở Hữu Nhà Ở Washington (Washington Homeownership Resource Center, WHRC) tôn trọng tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân của bạn. WHRC cung cấp Chính Sách Quyền Riêng Tư nhằm mục đích giúp bạn biết rõ thực tiễn thông tin trực tuyến của WHRC và hiểu cách WHRC xử lý thông tin mà chúng tôi nhận được từ việc quý vị sử dụng cổng dịch vụ WHRC tại https://portal.homeownership-wa.org ("Cổng Thông Tin"). Bằng cách sử dụng, duyệt hoặc truy cập Cổng Thông Tin, quý vị đồng ý với các điều khoản trong Chính Sách Quyền Riêng Tư. Việc bạn truy cập Cổng Thông Tin và mọi tranh chấp liên quan đến quyền riêng tư sẽ tuân theo Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả giới hạn thiệt hại và áp dụng luật pháp của Tiểu Bang Washington. Việc sử dụng Cổng Thông Tin là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư và Điều Khoản Sử Dụng của Cổng Thông Tin thì bạn phải đăng xuất khỏi Cổng Thông Tin ngay và không được sử dụng Cổng Thông Tin.

B. Thông Tin WHRC Thu Thập

Tham Gia Hoạt Động. Khi bạn tham gia các hoạt động trên Cổng Thông Tin, chẳng hạn như định vị dịch vụ trong khu vực địa lý, gửi thông tin trao đổi hoặc phản hồi, điền vào biểu mẫu, đăng ký tham gia sự kiện, WHRC có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân và các thông tin khác. Để tham gia các hoạt động như vậy, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin báo cho WHRC biết bạn là ai hoặc bạn đang ở đâu và có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến họ và tên, địa chỉ gửi thư, mã bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác. Nếu bạn quyết định chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với WHRC, bạn sẽ thấy rằng lượng thông tin và loại thông tin cá nhân mà WHRC yêu cầu phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Cổng Thông Tin. Bạn không bắt buộc phải tham gia các hoạt động này. Một số thông tin mà WHRC yêu cầu bạn cung cấp được xác định là bắt buộc và một số thông tin khác là tự nguyện tùy theo hoạt động. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu bắt buộc liên quan đến một hoạt động cụ thể thì bạn sẽ không thể tham gia hoạt động đó. WHRC sẽ sử dụng một số thông tin cá nhân của bạn để gửi báo cáo cho các cơ quan chính phủ, hiệp hội hoặc tổ chức khác. Bạn có thể xem lại và cập nhật hầu hết các thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Cổng Thông Tin. Nếu có thắc mắc về dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Quảng Cáo. WHRC có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp quảng cáo trên Internet thay mặt cho WHRC. Nhà cung cấp có thể thu thập thông tin ẩn danh về những lần bạn truy cập Cổng Thông Tin và tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của WHRC. Họ có thể sử dụng cookie và các công cụ trực tuyến khác như thẻ pixel và thẻ hành động để cung cấp quảng cáo và cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn dựa trên những lần bạn truy cập Cổng Thông Tin trước đó. Họ cũng có thể sử dụng thông tin về những lần bạn truy cập Cổng Thông Tin và các cổng thông tin web khác để nhắm mục tiêu quảng cáo cho sản phẩm và dịch vụ. Thông tin ẩn danh này được thu thập thông qua việc sử dụng cookie. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập hoặc sử dụng trong quy trình này. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không biết tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác về bạn. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là thành viên của “Sáng Kiến Quảng Cáo Quốc Gia” (National Advertising Initiative, NAI). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quy trình này hoặc chọn không cho phép nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là thành viên của NAI sử dụng thông tin ẩn danh này, hãy truy cập trang chọn không tham gia với tư cách người dùng NAI bằng cách bấm vào đây: http://optout.networkadvertising.org.

C. Cách WHRC Sử Dụng Thông Tin Thu Thập trên Cổng Thông Tin

WHRC sử dụng địa chỉ IP của bạn để: (a) giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của WHRC, quản trị và cải thiện Cổng Thông Tin, đồng thời đánh giá việc sử dụng Cổng Thông Tin; (b) xác định loại trình duyệt web được sử dụng, các trang đã xem, các trang web mà qua đó khách truy cập tìm ra Cổng Thông Tin, các cụm từ tìm kiếm và công cụ tìm kiếm được sử dụng để tìm ra Cổng Thông Tin; và (c) thu thập các thông tin phân tích trang web khác liên quan đến việc sử dụng và điều hướng Cổng Thông Tin của khách truy cập. Thông tin này không xác định danh tính của bạn. Đôi khi WHRC có thể tổng hợp dữ liệu này với dữ liệu trên các trang mà người dùng khác truy cập để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập tổng thể và cung cấp thông tin tổng hợp này cho nhà cung cấp, đối tác kinh doanh hoặc các bên khác để biểu thị mức độ quan tâm đến Cổng Thông Tin và giúp WHRC lập kế hoạch đối với yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

WHRC có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn đến dịch vụ khách hàng, đăng ký tham gia sự kiện, tiếp thị và nghiên cứu, cung cấp dịch vụ, khuyến mãi và thông tin khác cho bạn và để liên hệ với bạn về các thông báo hành chính. WHRC có thể chia sẻ thông tin này với các chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh liên quan đến bất kỳ hoạt động nào đã nêu ở trên. Trừ khi được đề cập trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, WHRC sẽ không cung cấp hay bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào khác để sử dụng trong hoạt động tiếp thị hoặc chào mời.

WHRC có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp ở định dạng ẩn danh hoặc tổng hợp không xác định danh tính của bạn, trong đó mục đích sử dụng có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đánh giá sản phẩm, dịch vụ và hệ thống hiện có; hỗ trợ phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới; tìm kiếm; xác định xu hướng và thay đổi trong các ngành liên quan; lập và gửi báo cáo cho các cơ quan chính phủ, hiệp hội, người cho vay, REALTORS® hoặc tổ chức khác.

WHRC có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong bất cứ trường hợp nào sau đây: (a) để trả lời trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, án lệnh, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý khác hoặc theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy định hiện hành; (b) để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của WHRC hoặc chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh của WHRC hoặc người khác; hoặc (c) khi WHRC xét thấy phù hợp trong các trường hợp cấp bách để đối phó với mối đe dọa đã biết về an toàn cá nhân, tài sản hoặc quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Ngoài ra, do cơ sở dữ liệu của WHRC là tài sản kinh doanh nên trong trường hợp WHRC được tổ chức lại hoặc trở thành một phần của tổ chức khác, bạn chấp thuận bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao thông tin cá nhân cho người kế nhiệm mua phần lớn tài sản kinh doanh của WHRC hoặc cho chi nhánh (nếu có).

WHRC sẽ không yêu cầu cung cấp mật khẩu, tên người dùng, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin cá nhân khác của bạn qua email. Cách làm này được gọi là "lừa đảo qua mạng", đây là chiêu trò lừa đảo nhằm lấy cắp thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn nhận được email có vẻ như đến từ WHRC trong đó yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, đừng trả lời email đó.

D. Mối Quan Hệ của WHRC với Các Trang Khác có thể Truy Cập Qua Cổng Thông Tin

Cổng Thông Tin có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Ngoài ra, các trang web khác cũng có thể chứa liên kết đến Cổng Thông Tin. WHRC không xem xét hay giám sát các trang web liên kết với Cổng Thông Tin và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư liên quan đến bất cứ trang web nào khác. Nếu bạn truy cập một trong các trang web này, bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư trên trang web đó. Trong trường hợp Cổng Thông Tin chứa liên kết đến một trang web khác do WHRC sở hữu và/hoặc điều hành hoặc liên kết với WHRC, việc sử dụng trang web đó có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện khác bổ sung trong điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư.

E. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

WHRC coi những gì họ tin là các biện pháp phòng ngừa hợp lý và đã thực hiện quy trình quản lý và kỹ thuật để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu và thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân. WHRC tiến hành kiểm tra định kỳ các biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện theo biện pháp tốt nhất hiện tại. Mặc dù WHRC cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng WHRC không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến hoặc gửi từ Cổng Thông Tin qua email hoặc theo cách khác và bạn cũng tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin đó. Bạn xác nhận rằng: (a) có hạn chế về tính bảo mật và quyền riêng tư trong hệ thống máy tính và trên Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của WHRC; (b) không thể đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và WHRC qua Cổng Thông Tin, bao gồm cả thông tin cá nhân; và (c) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể bị bên thứ ba xem hoặc giả mạo trong quá trình thông tin hoặc dữ liệu đó đang được sử dụng, truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ.

F. Thay Đổi trong Chính Sách Quyền Riêng Tư

WHRC có quyền sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Chính Sách Quyền Riêng Tư bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn khước từ mọi quyền nhận thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách Quyền Riêng Tư một cách rõ ràng. WHRC khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư trong quá trình sử dụng Cổng Thông Tin nhằm đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các biện pháp hiện tại. Mọi hành động sử dụng Cổng Thông Tin sau ngày WHRC thực hiện các thay đổi trong Chính Sách Quyền Riêng Tư sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các thay đổi đó.